ДЫННАДЫГ! БОДА МАЛДЫН ХАЛДАВЫРЛЫГ (КЕШКЕ ОЛУГЛЕНЧЕК, ДОСТЕК, БОРБАКТАШКАК БАЛЫГЛАР ТЫВЫЛДЫРАР) КЕШ ААРЫЫНЫН АЙЫЫЛЫ!


.

Опубликовано: 09.11.23 17:30:00

Тип события: новости